0
คะแนนรีวิว (0 รีวิว)
0
0
สภาพแวดล้อม
ความสะอาด
ที่ตั้ง
บุคลากร
ความคุ้มค่า
แพ็คเกจ
การบริการ ระยะเวลา ราคา ราคาลด ลูกค้า
ระยะเวลา: 1 ครั้ง ราคา: US$334.68 ราคาลด: US$167.31 ลูกค้า:
ระยะเวลา: 1 ครั้ง ราคา: US$2,231.21 ราคาลด: US$1,255.05 ลูกค้า:
ระยะเวลา: 1 ครั้ง ราคา: US$139.45 ราคาลด: US$55.75 ลูกค้า:
ระยะเวลา: 1 ครั้ง ราคา: US$418.35 ราคาลด: US$111.53 ลูกค้า:
ระยะเวลา: 1 ครั้ง ราคา: US$97.62 ราคาลด: US$55.75 ลูกค้า:

ที่อยู่ของ

ที่อยู่: 24/8, Nimmanhaemin Road, Tambon Suthep, Amphoe Muang, Chiangmai, 50200, เชียงใหม่, ประเทศไทย
โทร: +66 0 53 400 861
เว็บไซต์: primadonnaclinic.com
อีเมล์: info@primadonnaclinic.com

รีวิวจากลูกค้า

เราได้รับรีวิวของคุณแล้ว รีวิวจะแสดงเมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

โพสต์รีวิวของคุณ